Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia

Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia

Výstava
17. apríla 2014 – 18. mája 2014

Výstava Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia predstavuje výber prác rovnomenného ateliéru Fakulty umení TU v Košiciach, ktorý v súčasnosti vedú Andrej Haščák a Pavol Rozložník. Prezentuje kultúrne projekty i jednotný vizuálny štýl rôznych spoločností (konkrétnych i fiktívnych) v širokom zábere, od značiek po propagáciu vo forme plagátov či iných nosičov. Cieľom zadaní bolo zamerať sa nielen na grafický či typografický detail, ale v prvom rade na celok a štruktúru vzťahov jednotlivých prvkov tak, aby vytvárali jednotný vizuálny štýl. Spolu so študentmi vystavujú svoje práce z obdobia posledných piatich rokov aj súčasní a bývalí pedagógovia ateliéru Vizuálna komunikácia.

Ateliér dizajnu Vizuálna komunikácia sa zaoberá kreovaním vizuálnych kódov pre súčasnosť, ktorá je charakteristická dynamickým vývojom spôsobov vizuálnej komunikácie. Mimoriadne rýchlo sa mení po technickej i technologickej stránke, ale aj čo sa týka vyjadrovacích prostriedkov, znakov a symbolov. Nezmenili sa však kompozičné zásady, vedomosti o typografii a farbe či potreba dodržiavať hierarchiu informácií.

Kurátor: Zdeno Kolesár

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie

Osobnosti dizajnu na výstave

Andrej Haščák

Koncepcia výstavy a spolupráca

Peter Javorík

Koncepcia výstavy a spolupráca

Helena Cibulková

kontaktná osoba
Ďalšie osobnosti dizajnu