Spolu – Ateliér industrial dizajn VŠVU v Bratislave

Výstava
12. mája 2022 – 25. júna 2022

Vernisáž: 12. máj 2022, 17:00

Ateliér Industrial dizajn Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý vedie od jeho založenia Ferdinand Chrenka, je jedným z príkladov prepojenia vysokoškolského umeleckého štúdia s praxou.

Spojenie teórie s praxou – doteraz nevyriešený problém – o ktorom sa na poli vzdelávacích inštitúcií vedú nekonečné diskusie, má v tomto ateliéri nielen dlhodobú tradíciu, ale aj konkrétne výsledky. Takmer každý semester tu študenti riešia dizajnérske zadania vychádzajúce z konkrétnych potrieb rozličných firiem. O tom, že spolupráca s ateliérom je obohacujúca a prospešná
pre obe strany, svedčia úspešné projekty realizované v spolupráci s firmami… ELECTROLUX, IKEA, OMS, PALMA,COMPAQ, KODRETA,RONA, SANDRIK-BERNDORF, POLYTRADE,ÚĽUV,SAV,FUN TIME, TON,TULI, ARTEMIDE, N-POINT, STUDIO 21. HALLA,CUL CHARGE, SWN MORAVIA, CHIRANA-MEDICAL, EDULAB, TARIAN,TESCOMA,EGOE, LASVIT

Ferdinand Chrenka

Kurátor: Zdeno Kolesár

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Björnsonova 1, 940 56 Nové Zámky

Otváracie hodiny

Utorok - piatok 8:00 - 17:00 Sobota 9:00 - 13:00