Trienále plagátu Trnava 2015 – 3. september- 29. november 2015

Vydavateľstvo
Galéria Jána Koniarka, 2015

Trienále plagátu Trnava je verejná neanonymná súťažná prehliadka svetového plagátu usporadúvaná od roku 1991 , od r. 1994 sa uskutočňuje pod záštitou Medzinárodnej rady asociácií grafického dizajnu ICOGRADy s udeľovaním prestížnej Grand Prix Andyho Warhola TPT Trnava má tri súťažné kategórie A1 Plagát profesionálni autori – jednotlivci a kolektívy, A2 Plagát študenti vysokých výtvarných škôl a B Dizajn webových stránok /nová kategória od r. 2009/. Hlavným organizátorom TPT je Galéria Jána Koniarka v Trnave.