Trienále plagátu Trnava 2012

Vydavateľstvo
Galéria Jána Koniarka, 2012

Podujatie sa koná pod záštitou Medzinárodnej rady asociácií grafického dizajnu ICOGRADA (www.icograda.org)