Knihovna – svazky a digitalizáty, sbírky a databáze – books and eBooks, collections and databases

Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018

Katalóg bol vydaný pri príležitosti konania výstavy „Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze“, v Galerii UM, 23. februára až 7. apríla 2018. Publikácia predstavuje analytický a zároveň vizionársky pohľad na to, aké knihy boli a aké v budúcnosti môžu byť. Výstava aj katalóg na strane jednej predstavujú vybrané publikácie z fondu knižnice UMPRUM (škála zahŕňa staré akvizície či publikácie významné z hľadiska dejín typografie a grafického dizajnu – napr. Autori Jones, Muybridge, Moholy-Nagy, Le Corbusier, Sutnar, Tschinkel, Hoffmann, Dreyfuss , atď.). Na druhej strane sú zahrnuté digitálne interpretácie týchto knižných artefaktov, ktoré boli realizované v spolupráci so študentmi Ateliéru grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Tieto projekty naznačujú možnosti „dištančného“ čítania, ilustrujú, ako nové technológie premieňajú ustálený (analógový) spôsob konštrukcie knižnej formy a ovplyvňujú spôsoby čítania kníh. Okruh výstupov zahŕňa prácu s virtuálnou a rozšírenou realitou, návrhy interaktívnych rozhraní, databázových prostredí, prototypov aplikácií atď. Pozornosť je venovaná tiež histórii knižničnej zbierky UMPRUM a otázkam, ktoré digitálne médiá otvárajú na všeobecnejšej rovine knihovníckych systémov.