Nejen kruhy – vizuální přístupy v zobrazování dat a informací

Richard Jaroš
Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017

Rýchle šírenie digitálnych komunikačných technológií vytvára bezprecedentné podmienky nielen pre hromadenie a zdieľanie informácií, ale aj pre ich vzájomné prelínanie. V čase, keď sú informácie dostupnejšie než kedykoľvek predtým, môžu diagramy, mapy a ďalšie metódy vizualizácie ponúknuť spôsob, ako tieto informácie triediť a nachádzať v nich zmysel, urobiť ich ľahšie uchopiteľnými a tiež užitočnými. Kniha kriticky reflektuje aktuálnu prax používania informácií a dát s dôrazom na problematiku vizuálnych a grafických výstupov. Obsah publikácie je rozdelený na teoretickú a obrazovú časť, nechýbajú ani rozhovory s vybranými odborníkmi, napr. so štatistikom Tomášom Chrámeckým, dátovým žurnalistom Jánom Cibulkom, teoretikom Tomášom Markom, grafickými dizajnérmi Tomášom Procházkom, Lukášom Fišárkom atď.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Tomáš Procházka
Richard Jaroš
Lukáš Fišárek