Tam a zpátky – současný design, architektura a urbanismus

Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015

Kniha je pokusom o rozbor súčasného stavu dizajnu, architektúry a urbanizmu posledných desiatich rokov. Kritériom voľby tém a príkladov bola otázka času, respektíve rôzne roviny časov súčasnosti.