Karol Weisslechner / Intuícia

Výstava
12. decembra 2022 – 3. februára 2023

Vernisáž : 12. december, 18:00 hod.

Intuícia. Už samotný pojem v sebe nesie neurčitosť. Podľa rozličných slovníkov a encyklopédií ide o zvláštnu formu poznania, ktorá stojí v opozícií k racionálnemu uvažovaniu. Je spájaná s náhlym poznaním alebo vnuknutím; máva rozhodujúcu úlohu pri rýchlom rozhodovaní, ale aj pri umeleckej činnosti.

Zdá sa, že práve tajomná, prekvapujúca energia intuície je hlavným formotvorným prvkom „automatických“ kresieb Karola Weisslechnera. Neustále sa rozrastajúci súbor malých A4 formátov, prezentovaný na aktuálnej výstave Intuícia v Galérii NOVA, je výsledkom autorovej dlhodobej, priam rituálnej činnosti, ktorej sa venuje vždy keď má na to príležitosť. (Opakovane napríklad počas dlhých porád, z ktorých niet iného úniku.) Hoci o procese ich vzniku veľa nehovorí, je zrejmé, že občasné vzdialenie sa – zbavenie sa rozumovej kontroly a ponorenie sa do vlastného imaginatívneho sveta je jeho dôležitou súčasťou.

Samozrejme, niekto by mohol namietať, že Weisslechner je „školené médium“ a jeho kresby sú vytvorené racionálnou mysľou. Napriek tomu sa domnievam, že je to práve intuícia, ktorá tieto kresby utvára zvnútra i navonok. Nie sú výsledkom premyslených úvah, je to skôr živý proces. Možno za nimi stojí to, čo niektorí filozofi opisujú ako „bdelé snenie“ – zvláštny stav vedomia, v ktorom sa pohybujú neukončené formy, presúvajúce sa tu a tam, bez vopred stanovených pravidiel. Autor sám ich označuje ako „skoro denníky“, ktoré (takmer denne) obsesívne napĺňa donekonečna sa rozbiehajúcim štruktúrami. Niekedy v nich hľadá a číta – v abstraktnej kresbe nečakane objaví konkrétne zobrazenie, inokedy ich necháva voľne plynúť. Sú ako cesty, ktoré sa zjavujú počas chôdze bez mapy a privádzajú nás na miesta, ktoré by sme nikdy nečakali. Weisslechnerova rozkreslená ruka nám odhaľuje tieto skryté miesta objavované prostredníctvom intuície – onoho zvláštneho druhu poznania, ktorým uchopuje niečo z okolitého sveta a zároveň niečo zo samého seba.

 

Kurátor: Naďa Kančevová

Galéria NOVA

Baštová, 811 03 Staré Mesto

Otváracie hodiny

Streda - sobota 13:00 - 18:00

Skip to content