Dědictví

Alice Klouzková
Klára Binderová
Andrea Březinová
Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2016

Cieľom publikácie je prezentovať výsledok doktorandského štúdia Alici Klouzkovej v Ateliéri módnej tvorby UMPRUM. Témou sú tradičné české a moravské textilné techniky a ich využitie v súčasnom odevnom dizajne. Autorka chce dokázať, že tieto techniky nie sú odsúdené na zánik, ale môžu existovať aj ako funkčná súčasť súčasného odevného dizajnu. Hlavný dôraz kladie na predstavenie súčasného inovatívneho využitia každej techniky.