Úvahy o dizajne I. – „prečo dizajn“

Marián Ihring
Juraj Veselovský
Vydavateľstvo
Technická univerzita vo Zvolene, 2018

Resumé v anglickom jazyku