Historický nábytok – tvarovanie a konštrukcia

Juraj Veselovský
Marián Ihring
Roman Nôta
Martin Somora
Anton Stolár
Peter Kajba
Vydavateľstvo
Technická univerzita, 2016

Učebnica Historický nábytok – tvaroslovie a konštrukcia, zaoberajúca sa tvorbou historických nábytkových objektov – artefaktov, ponúka celkom nový uhol pohľadu na túto tematiku. Hlavným cieľom diela je poskytnúť študentom komplexný záber na históriu nábytkovej tvorby z hľadiska tvaroslovia, použitých materiálov, konštrukcií a technológií. Učebnica vznikla ako jeden z hmotných výstupov projektu KEGA – Historický nábytok na Slovensku, ktorý na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene riešili v rokoch 2013 – 2016. Riešiteľský kolektív pod vedením Juraja Veselovského (Marián Ihring, Roman Nôta, Martin Somora, Anton Stolár) v spolupráci s pracovníkmi muzeálnych zbierok historického nábytku na Slovensku vytvoril širokú databázu popisnej a fotografickej dokumentácie historického nábytku, ktorý bol vyrobený na Slovensku alebo pochádza z európskeho kultúrneho prostredia. Prínosom databázy je spresnenie periodizácie vývoja nábytkových foriem na území Slovenska, jeho charakteristických znakov a špecifík historických foriem domáceho nábytku na jednej strane a importovaných kusov nábytku na naše územie na strane druhej.

Viac o dizajnéroch v publikácii