Múzeum dizajnu, prosím

Múzeum dizajnu, prosím

Výstava
11. apríla 2013 – 5. mája 2013

Výstava predĺžená do nedele 5. mája 2013

Výstava zo zbierok Slovenského centra dizajnu o komunikácii v dizajne.
SATELIT – výstavný a informačný bod SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava.
Otvorenie výstavy: streda 10. apríl 2013 o 18:00.
Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00, okrem pondelka.

Kurátori: Eliška Mazalanová, Mária Rišková, Maroš Schmidt
Odborná spolupráca: Ľubomír Longauer, Zuzana Šidlíková, Katarína Gatialová (konzultácie a texty k výstave), Adriena Pekárová (organizácia odborného kolokvia)
Dizajn výstavy: OSTBLOK
Grafický dizajn výstavy: MultiTalent

Fotogaléria
%%%IncludeURL#gallery/index.php?gallery=muzeum-dizajnu-prosim%%%

Komunikácia v dizajne je kľúčovým motívom prvej výstavy zo zbierok Slovenského centra dizajnu v Hurbanových kasárňach. Zameranie výstavy reprezentuje súčasný charakter zbierok SCD, kde je najvýznamnejšie zastúpená oblasť vizuálnej komunikácie – grafického dizajnu a v rámci produktového dizajnu tvoria významný podiel zbierky zariadenia na prenos a záznam informácií. Téma chce tiež symbolicky poukázať na zmenený status predmetov v kontexte múzea dizajnu – každý predmet, ktorý sa dostáva do zbierok, sa stáva zdrojom informácií, hoci vo svojom predchádzajúcom živote mohol slúžiť apríklad na ich prenos. Pojem komunikácia zároveň odkazuje na ambíciu sprostredkovať širokej verejnosti informácie o „skrytej“ práci na projekte múzea dizajnu a prizvať odbornú verejnosť do diskusie o vypracovanej koncepcii budúceho múzea.

 

O výstave napísali:

Múzeum dizajnu, prosím alebo toto niekedy aj fungovalo
http://marosbaran.blog.sme.sk/c/325795/Muzeum-dizajnu-prosim-alebo-toto-niekedy-aj-fungovalo.html

O čo prichádzame, keď nemáme múzeum dizajnu | streda 10. 4. 2013 | Jana Močková
http://kultura.sme.sk/c/6762138/o-co-prichadzame-ked-nemame-muzeum-dizajnu.html

Kurátor: Eliška Mazalanová, Mária Beňačková Rišková, Maroš Schmidt