K umeniu okolo nás

Vydavateľstvo
SFVU, 1965

Sborník diel členov Sekcie užitého umenia a priemyselného výtvarníctva Sväzu slovenských výtvarných umelcov

Viac o dizajnéroch v publikácii