Silvia Kružliaková

Autor

Kurátorka a kustódka zbierky komunikačného dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu. Absolvovala Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v Trnave. V rokoch 2011 – 2012 pôsobila ako projektová manažérka výstavného a informačného bodu Satelit Slovenského centra dizajnu. Bola pri zrode Slovenského múzea dizajnu, v súčasnosti je jeho riaditeľkou. Vo svojom výskume sa zameriava predovšetkým na slovenské logá a značky, no venuje sa aj knižnej grafike a plagátu.

Foto: Adam Šakový

Publikácie

Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Trienále plagátu Trnava 2022

Trienále plagátu Trnava 2022

Galéria Jána Koniarika

Designum 1/2021

Slovenské centrum dizajnu

Designum 3/2019

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie