Sorry, we are trying. Biomaterials in practice

Výstava
2. decembra 2021 – 8. januára 2022

Materiály, ktoré vyrobili ľudia v súčasnosti prevažujú nad celou biomasou Zeme. Množstvo samotného plastu je väčšie ako hmotnosť všetkých suchozemských živočíchov a morských živočíchov dohromady. (The Guardian, Sandra Laville, 2020)

Výstava Sorry, we are trying. Biomaterials in Practice (Prepáčte, snažíme sa. Biomateriály v praxi) skúma témy udržateľných projektov, efemérne materiály a funkčné dizajny, ktoré hľadajú možnosti využitia inovatívnych materiálov a ich biologických, výrobných a odpadových cyklov. V súčasnosti neexistujú žiadne 100% správne riešenie na vyriešenie problému s odpadom, ale veríme, že transdisciplinárny výskum dizajnérov môže mať vplyv na vytváranie systémových zmien. Prezentovaní dizajnéri pracujú s riasami, ovocným odpadom, banánovou vlákninou, celulózou, mycéliom či bioplastmi na rastlinnej báze a vyrábajú vysokokvalitné materiály a predmety každodennej potreby. Kombináciou vedeckých a technologických procesov transformujú suroviny alebo modernizujú biomateriály prostredníctvom dizajnu a výskumu, čím spochybňujú nutnosť využívania súčasných spôsobov výroby koncipovaných pre materiály na báze ropy.

Počas festivalu Bratislava Design Week sa Staromestská Galéria Zichy premení na štýlový, futuristický koncept obchodu s bio materiálmi, ktorý ukazuje módne kúsky spolu s inovatívnymi materiálmi a sekciou výskumného laboratória. Pomocou tohto kolaboratívneho formátu budú niektoré otázky diskutované s medzinárodnou dizajnérskou komunitou, výskumníkmi, vedcami, aktivistami, tvorcami politík a širokou verejnosťou v Bratislave a mimo nej; napr. Aké medzery v našich vedomostiach potrebujeme zaplniť, aby sme v budúcnosti vedeli robiť zodpovednejšie rozhodnutia?

Vzhľadom na súčasné opatrenia bude výstava nainštalovaná do 8.1. a počas trvania lockdownu prezentovaná online prostredníctvom webovej stránky www.biomaterialsinpractice.com.
Galéria bude fungovať ako odberné miesto pre zakúpené produky online.

Kurátorky: produktová dizajnérka Vlasta Kubušová (Bratislava) a módna dizajnérka Verena Michels (Berlín), ktorých výskum v oblasti materiálov a implementácie produktov vychádza z interakcií s vedou, akademickou obcou a priemyslom.

Vystavovaní dizajnéri: Zuzana Gombošová (Malaj, Kerala), Maurizio Montalti (Mogu, Amsterdam), Aurelia Noudelman (Amsterdam), Elissa Brunato (Londýn), Eugenia Morpurgo a Sophia Guggenberger (Syntropia, Benátky a Viedeň), Youyang Song (Peelsphere, Berlin), Lukas Wegwerth (Berlín), Verena Michels (Weather Underground, Berlín), Banantex, Vlasta Kubušová a Miroslav Král (Crafting Plastics studio, Bratislava).

Experti a konzultanti: Tal Erez, Ivana Maleš, Sven Bergmann, Galit Gaon

 

Kurátor: Vlasta Kubušová

Staromestská Galéria Zichy, Bratislava & online

Osobnosti dizajnu na výstave

Zuzana Gombošová

Hlavný autor

Vlasta Kubušová

Hlavný autor

Miroslav Král

Hlavný autor

Crafting Plastics!

Hlavný autor
Ďalšie osobnosti dizajnu

Súvisiace podujatia

Bratislava design week 2021

Zoya gallery & Múzeum mesta Bratislavy & online 2. 12. 2021 – 23. 1. 2022
Prejsť na kalendár podujatí