Sorry, we are trying. Biomaterials in practice

Výstava
2. decembra 2021 – 8. januára 2022

Materiály, ktoré vyrobili ľudia v súčasnosti prevažujú nad celou biomasou Zeme. Množstvo samotného plastu je väčšie ako hmotnosť všetkých suchozemských živočíchov a morských živočíchov dohromady. (The Guardian, Sandra Laville, 2020)

Výstava Sorry, we are trying. Biomaterials in Practice (Prepáčte, snažíme sa. Biomateriály v praxi) skúma témy udržateľných projektov, efemérne materiály a funkčné dizajny, ktoré hľadajú možnosti využitia inovatívnych materiálov a ich biologických, výrobných a odpadových cyklov. V súčasnosti neexistujú žiadne 100% správne riešenie na vyriešenie problému s odpadom, ale veríme, že transdisciplinárny výskum dizajnérov môže mať vplyv na vytváranie systémových zmien. Prezentovaní dizajnéri pracujú s riasami, ovocným odpadom, banánovou vlákninou, celulózou, mycéliom či bioplastmi na rastlinnej báze a vyrábajú vysokokvalitné materiály a predmety každodennej potreby. Kombináciou vedeckých a technologických procesov transformujú suroviny alebo modernizujú biomateriály prostredníctvom dizajnu a výskumu, čím spochybňujú nutnosť využívania súčasných spôsobov výroby koncipovaných pre materiály na báze ropy.

Počas festivalu Bratislava Design Week sa Staromestská Galéria Zichy premení na štýlový, futuristický koncept obchodu s bio materiálmi, ktorý ukazuje módne kúsky spolu s inovatívnymi materiálmi a sekciou výskumného laboratória. Pomocou tohto kolaboratívneho formátu budú niektoré otázky diskutované s medzinárodnou dizajnérskou komunitou, výskumníkmi, vedcami, aktivistami, tvorcami politík a širokou verejnosťou v Bratislave a mimo nej; napr. Aké medzery v našich vedomostiach potrebujeme zaplniť, aby sme v budúcnosti vedeli robiť zodpovednejšie rozhodnutia?

Vzhľadom na súčasné opatrenia bude výstava nainštalovaná do 8.1. a počas trvania lockdownu prezentovaná online prostredníctvom webovej stránky www.biomaterialsinpractice.com.
Galéria bude fungovať ako odberné miesto pre zakúpené produky online.

Kurátorky: produktová dizajnérka Vlasta Kubušová (Bratislava) a módna dizajnérka Verena Michels (Berlín), ktorých výskum v oblasti materiálov a implementácie produktov vychádza z interakcií s vedou, akademickou obcou a priemyslom.

Vystavovaní dizajnéri: Zuzana Gombošová (Malaj, Kerala), Maurizio Montalti (Mogu, Amsterdam), Aurelia Noudelman (Amsterdam), Elissa Brunato (Londýn), Eugenia Morpurgo a Sophia Guggenberger (Syntropia, Benátky a Viedeň), Youyang Song (Peelsphere, Berlin), Lukas Wegwerth (Berlín), Verena Michels (Weather Underground, Berlín), Banantex, Vlasta Kubušová a Miroslav Král (Crafting Plastics studio, Bratislava).

Experti a konzultanti: Tal Erez, Ivana Maleš, Sven Bergmann, Galit Gaon

 

Kurátor: Vlasta Kubušová

Staromestská Galéria Zichy, Bratislava & online

Vystavujúci autori

Zuzana Gombošová- hlavný autor
Vlasta Kubušová- hlavný autor
bez fotografie
Miroslav Král- hlavný autor
Crafting Plastics!- hlavný autor

Súvisiace podujatia

Bratislava design week 2021

Zoya gallery & Múzeum mesta Bratislavy & online 2. 12. 2021 – 23. 1. 2022
Prejsť na kalendár podujatí