POST – OST – POSTERS

Výstava
13. apríla 2022 – 15. mája 2022

Vernisáž: 13. apríl 2022 o 17:00

Škola československého filmového plagátu je dodnes pojmom. V dobe, kedy plagátová tvorba prestávala plniť iba propagačnú funkciu, sa stala pre výtvarníkov, ale aj fotografov či dokonca architektov umeleckou výzvou. Súdobé výtvarné trendy, ale i inšpirácia medzivojnovou avantgardou, skratka, metafora, symbol. Umelecké dielo sa stalo pozvánkou k inému umeleckému dielu.

Táto výstava je súkromnou zbierkou dvojice, ktorá sa v Trenčíne 16 rokov venuje rámovaniu umeleckých diela, a teda aj plagátov. Cieľom výstavy je spropagovať tento umelecký žáner, ktorý je stále akoby na okraji väčšieho záujmu a týmto ho sprístupniť aj širokej verejnosti.

 

Dubnický kaštieľ (Dubnické múzeum)

Námestie sv. Jakuba 623/5

Otváracie hodiny

Utorok - piatok 13:00 -17:00 Sobota 10:00 -17:00 Nedeľa 13:00 -17:00