Long Life Project / medzinárodný študentský projekt

Výstava
23. novembra 2023 – 28. januára 2024

Vernisáž: 22. november, 17:00

Projekt LONG LIFE vystavený už aj v Bratislave!
Projekt, ktorý vznikol vďaka dizajnérom z niekoľkých krajín, nám prezentuje ako zvýšiť kvalitu a dĺžku života. Prvýkrát bol inštalovaný počas zlínského Zlin Design Weeku, následne v Poľsku a Portugalsku.

Zatiaľ čo šance dožiť sa vysokého veku boli ešte nedávno veľmi isté, naša budúcnosť sa v posledných rokoch stala vo veľkej miere neistou. To nás však nezbavuje povinnosti pracovať s výhľadom dopredu. Je to nielen terapeutické, ale aj profesionálne. Spoločnosť sa musí začať pripravovať na prebiehajúce politické, ekonomické ako aj demografické zmeny.

Študenti z troch stredoeurópskych univerzít sa zúčastnili projektu LongLife, aby ukázali, že dizajn, umenie a architektúra môžu pomôcť nájsť možné riešenia pre rôzne oblasti, ktorých sa fenomén starnutia dotýka. Niektoré z ich nápadov sú praktické a realizovateľné, iné sú víziami provokujúcimi na ďalšie premýšľanie.

Mladí dizajnéri pristúpili k téme z veľmi odlišných a niekedy prekvapivých uhlov, od návrhu inkluzívneho UX designu smartfónov po veľmi štýlový, a pritom vysoko funkčný nábytok, od viacúčelových terapeutických pomôcok po ironizujúci pohľad na vlastnú virtuálnu existenciu.

Dizajn má moc a zodpovednosť prevádzať do praxe zmenu v našich postojoch. Ukazuje sa, že študenti-dizajnéri si to veľmi dobre uvedomujú.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe alebo na www.longlifeproject.cz.

Autori projektu: Bohuslav Stránský, Miroslav Zelinský
Kurátorka výstavy v SCD: Elena Farkašová
Priestorové riešenie výstavy v SCD: Vladimír Kovařík a René Baďura
Vizuál výstavy v SCD: Bohuslav Stránský
Výstavný systém: Tibor Ďuriš, Jan Veselský
Texty: Vladimíra Černá, Elena Farkašová, Eliška Káčerková, Lucie Trejtnarová, Miroslav Zelinský, Martina Zuzaňáková
Realizačný tím: Vladimír Kovařík, Helena Lukášová, Václav Ondroušek, Ivan Pecháček, Sabina Psotková, Václav Skácel, Bohuslav Stránský, Miroslav Zelinský
Web dizajn: Roman Nevrlý, Adrián Gubrica, Michal Kyselica

S podporou: Ministerstvo kultúry SR
Generálny reklamný partner SCD:
 J&T Banka
Hlavný mediálny partner SCD: 
Designum
Hlavný partner SCD: 
Antalis
Mediálny partner SCD:
Citylife
Partneri výstavy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technická univerzita vo Zvolene, Masarykova univerzita v Brne

Organizátori
Galéria dizajnu Satelit
Slovenské centrum dizajnu

Kontakt: Gabriela Rybáriková, +421 918 110 247, satelit@scd.sk

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00