CE ZA AR 2017 v Satelite

CE ZA AR 2017 v Satelite

Výstava
1. februára 2018 – 4. marca 2018

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov a Slovenské centrum dizajnu vás pozývajú na vernisáž výstavy Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2017 všetkých nominovaných a víťazných diel, ktorá sa bude konať 31. januára 2018 o 18:00 v Galérii Satelit. Výstava potrvá do 4. marca 2018. Po slávnostnom odovzdávaní cien XVI. ročníka CE∙ZA∙AR 2017, ktoré sa konalo 5. októbra 2017 v bratislavskej Starej Tržnici, pokračuje kampaň Ceny prezentáciou všetkých nominovaných a víťazných diel do súťaže putovnou výstavou vo vybraných mestách Slovenska. Výstava začala vo východoslovenskom kraji, v Prešove a v Košiciach a ďalej putuje do Bratislavy a Žiliny. V XVI. ročníku CE∙ZA∙AR bolo spolu 89 prihlásených súťažných diel, z ktorých porota v zložení Andrzej Marcin Bulanda (architekt, Poľsko), Irakli Eristavi (architekt, Slovenská republika), Michal Krištof (architekt, Česká a Slovenská republika), Ilona Németh (výtvarníčka, Slovenská republika), Juraj Sumbal (architekt, Slovenská republika), Jan Šépka (architekt, Česká republika) a predseda poroty Juri Troy (architekt, Rakúsko) vybrala 15 nominácií. Cena, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská komora architektov, sa tradične odovzdáva v 6 kategóriách – Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér. „Vzhľadom na štatút Ceny, ktorý hovorí, že kategória môže byť hodnotená iba v prípade, ak sa do nej prihlási šesť a viac diel, sme, bohužiaľ, tento rok nemohli hodnotiť kategóriu Bytové domy,“ hovorí Oľga Miháliková, projektová manažérka Ceny CE∙ZA∙AR. Architekt Juri Troy, predseda medzinárodnej poroty CE∙ZA∙AR 2017, si myslí, že dôvodom mizivého zastúpenia bytových domov je veľký tlak zo strany investorov: „Chcú maximalizovať kapacitu týchto budov. Nie je to len problém Slovenska, čoraz častejšie sa s tým stretávame aj u nás v Rakúsku. Myslím, že ide o celospoločenský problém,“ približuje realitu známy viedenský architekt. Na jednej strane ceny budov stúpajú, no na ich hodnote sa to veľmi neprejavuje. Porota predstavila 5 víťazov v piatich kategóriách (Rodinné domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér). Okrem piatich oficiálnych víťazov bola na základe internetového hlasovania Hospodárskych novín udelená aj Cena verejnosti a špeciálne ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom. O udelení tejto ceny nerozhoduje medzinárodná porota, ale predstavenstvo Slovenskej komory architektov. Skutočnosť, že kvalitná architektúra je verejným, celospoločenským záujmom, potvrdzuje aj fakt, že záštitu nad Cenou prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek a primátor hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal. Ocenenie CE∙ZA∙AR zdôrazňuje kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporuje excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukazuje na kvalitu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivuje verejné povedomie o architektúre ako takej.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00