Štatistický zber dát – často kladené otázky

Dostal/a som e-mail ohľadom štatistického zisťovania. Je to oficiálna štatistika?

Overiť si, či vám prišla oficiálna výzva k skutočne vykonávanej štátnej štatistike, si môžete tu. Na tejto stránke nájdete aj formulár výkazu, aby ste sa mohli na vypĺňanie formulára pripraviť dopredu. Podrobný popis ako formulár vyplniť, nájdete v metodických pokynoch, ktoré sú súčasťou formuláru. Pred vyplnením výkazu si metodické pokyny pozorne prečítajte. Výkazy si môžete prezrieť aj tu: Kult (MK SR) 20–01 o multimédiáchKult (MK SR) 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach.

Nemám IČO – ako mám vyplniť formulár?

V prípade, že nemáte IČO, treba v príslušnom riadku vyplniť 9 núl, v prípade, že polia zostanú prázdne, výkaz vás nepustí na ďalšiu stranu.

Ak podľa definícií nevykonávam danú činnosť, čo mám robiť?

Otvorte si príslušný odkaz na vyplnenie výkazu, vyplňte identifikačnú stranu a tam, kde sa vás dotazník pýta na činnosť, vyberiete „Nevykonáva činnosť v danej oblasti“. Výkaz odošlete.

Dotazník ma nepustí na ďalšiu stranu, čo mám robiť?

Pravdepodobne ste nevyplnili všetky povinné údaje, ak vám niečo chýba, systém vás nepustí ďalej, pretože dotazník obsahuje povinné údaje nadväzujúce na seba v riadkoch. Napríklad: ak vyplníte údaj o počte diel v stĺpci 2, musíte vyplniť aj údaj v stĺpci 5 – 14, aspoň v jednom stĺpci. V prípade, ak nemáte žiadne náklady v stĺpci 5 – 14 uvediete číslo 1. Chyby vám systém vypisuje červenou – väčšinou ide o súvislosť medzi riadkom 1 a 4, ktoré sú sčítacie pre uvedené stĺpce.

V prípadoch, kde údaje k dispozícií nie sú, je možné ich uviesť odhadom alebo ak odhad nie je možný uveďte „1,“ aby systém vzhľadom na zabudované logické kontroly umožnil pokračovať vo vypĺňaní. Počet účastníkov / sledujúcich online podujatie by sa mal uvádzať v prípadoch, ak sú údaje k dispozícií.

Ako vyplniť náklady na výrobu diela?

Náklady na výrobu diela sa týkajú financií, ktoré sú potrebné, aby dielo vzniklo. Tieto financie môžu pochádzať z verejných, vlastných (vlastný finančný vklad) alebo iných zdrojov (napr. záloha od klienta, pôžička). Ak máte vo vybranej kategórii uvedený počet diel, treba vyplniť aj náklady na ich výrobu. V prípade, že nevznikli finančné náklady na vznik diela, uveďte 1.

Čo je účelom štatistiky a ako sa použijú dáta?

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špecializovaných dizajnérskych činnostiach a multimédiách na území Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, tvorbu koncepcií a stratégii kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania. Cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti dizajnérskych činností a multimédií na domácom i zahraničnom trhu, zistiť reálny stav domácej scény, zmapovať úspešnosť slovenských dizajnérov doma aj v zahraničí a dokázať, že oblasť umenia, kultúry, technológií a duševného vlastníctva má vysokú hodnotu a potrebuje podporu.? Sumárne očistené dáta (t.j. bez akejkoľvek možnej identifikácie subjektu v súlade s GDPR) budú spracované vo forme výročnej správy verejne dostupnej na stránkach MK SR. Očistené dáta budú slúžiť na reprezentačné účely EU štatistiky, na porovnávanie situácie v daných oblastiach v medzinárodnom kontexte a na iné odborné účely v záujme celej dizajnérskej komunity a scény multimédií.

Koho sa štatistika týka?

Štatistický výkaz sa týka všetkých právnických a fyzických osôb, ktoré podnikajú v oblasti špecializovaných dizajnérskych činností a multimediálnych činností. Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktoré sú zahrnuté v štatistickom formulári (NACE) ide predovšetkým o tieto činnosti:

Kult (MK SR) 20–01 o multimédiách

58210 Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier

62010 Počítačové programovanie

62020 Poradenstvo týkajúce sa počítačov

62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

63110 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby

63990 Ostatné informačné služby i. n.

72190 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Činnosť v oblasti multimédií v danom roku (2023) – týka sa spravodajských jednotiek, ktoré sa v rámci svojej činnosti identifikujú s aspoň jednou z nasledujúcich kategórií:

Herný priemysel/game industry

Tvorba a vývoj digitálnych nástrojov a technológií v ponímaní softvér a technológie pre využitie vo všetkých oblastiach života

Multimediálny dizajn – tvorba a produkcia nielen estetického ale aj funkčného a softvérového riešenia

Webový dizajn

Multimediálne a interaktívne inštalácie s úžitkovým charakterom

Motion design ako pohyblivý dizajn napríklad pre televízie, reklamu, konferencie

Mediálne umenie/media art je špecifickou oblasťou umeleckej tvorby, ktorá sa vyvinula z kontaktu umenia digitálnych médií a z nových polôh vizuálneho umenia zameraného na diváka, interaktivitu

Virtuálna a rozšírená realita/Virtual and augmented reality ako oblasť, nie ako technológia, z hľadiska budúceho vývoja

Kult (MK SR) 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach

7410 – Špecializované dizajnérske činnosti

9003 – Umelecká tvorba

Činnosť v oblasti špecializovaných dizajnérskych činností v danom roku (2023) – týka sa spravodajských jednotiek, ktoré sa v rámci svojej činnosti identifikujú s aspoň jednou z nasledujúcich kategórií:

Spravodajská jednotka vyberie oblasť/oblasti pôsobenia v oblasti špecializovaných dizajnérskych činností. Špecializovanými dizajnérskymi činnosťami sa rozumie produktový a komunikačný dizajn. Zahŕňa nasledovné kategórie:

Dizajn nábytku – samostatne stojaci, zabudovaný, kancelársky, detský, záhradný nábytok; nábytkové, jedálenské a kuchynské zostavy; sedací nábytok, sedacie súpravy, stoly, skrine, knižnice, police, komody, pohovky, lavičky, mestský mobiliár.

Interiérový dizajn – sklo, keramika, svietidlá, stolovacie prvky, svietniky, vešiaky, vázy, stojany a iné.

Dizajn strojov a elektrických zariadení – stroje, strojné zariadenia, prístroje, náradie, biela a čierna technika, zdravotnícka technika, špeciálna elektronika, mobilné zariadenia, komunikačné zariadenia.

Dizajn dopravných prostriedkov – motorové a nemotorové vozidlá ako automobily, bicykle, kolobežky, trojkolky, pohybovadlá; športové vozidlá, špeciálne vozidlá; plavidlá; vzdušná doprava

Módny dizajn a šperk – odevy, obuv, módne doplnky, šperk, hračky a didaktické pomôcky – hračky, edukatívne a didaktické pomôcky.

Textilný dizajn – návrhy látok.

Dizajn multimediálnych produktov – návrh dizajnu (nie vývoj)

Iné druhy produktového dizajnu, ako napr. hudobné nástroje (elektrické a akustické hudobné nástroje); šport, hobby, športové náčinie; potreby pre cestovanie a expedície; doplnky k športovým a voľnočasovým aktivitám atď.

Dizajn vizuálnej identity/logotypu, dizajn komunikačnej kampane, dizajn informačného systému, dizajn pre digitálne média a pod. – samostatné logotypy, piktogramy, logotyp/identita firmy, spoločnosti, organizácie, logotyp/identita produktov a služieb, obalový dizajn, dizajn manuály, smernice, návody, plagáty, bilbordy, pútače, steny a iné komunikačné nosiče, kampane produktov, služieb, akcií.

Dizajn písma – dizajn autorského písma, typografiu, kaligrafiu, lettering – inovatívne a kreatívne použitie písma.

Knižný dizajn – knihy, časopisy, noviny, učebnice, katalógy, brožúry a pod., dizajn samostatných publikácií aj edícií.

Iné – napr. ilustrácia v kontexte komunikačného dizajnu, multimediálny dizajn v kontexte komunikačného dizajnu, vizuálnu komunikácia v priestore, experimentálne projekty v kontexte komunikačného dizajnu atď.

Dostal/a som urgenciu, no nedostal/a som pôvodný e-mail.

Je pravdepodobné, že pôvodná výzva skončila v spame. Urobte, prosím, nasledovné:

1. V prípade, že pôsobíte v danej oblasti a v roku 2023 ste činnosť v tejto oblasti vykonávali, vyplňte celý výkaz.

2. V prípade, že v danej oblasti pôsobíte, ale v roku 2023 ste činnosť v tejto oblasti nevykonávali, uveďte v bode 6 na strane „Informácie o spravodajskej jednotke“ „nevykonával v sledovanom roku“.

3. V prípade, že nepôsobíte v danej oblasti, vyplňte, prosím, vo výkaze na strane „Informácie o spravodajskej jednotke“ len prvé 3 body. V bode 3 uveďte „nepôsobí v oblasti špecializovaných dizajnérskych činností“ a stlačte tlačidlo „pokračuj“. Na nasledujúcej strane stlačte tlačidlo „uložiť“. Zo zoznamu spravodajských jednotiek štatistického zisťovania o špecializovaných dizajnérskych činnostiach budete vyradení.

Ak si myslíte, že sa vás štatistický výkaz týka, ale neboli ste kontaktovaní, prosím, napíšte nám na adresu: statistika@scd.sk