Za krásnější svět – tradicionalizmus v architektuře 20. a 21. století – traditionalism in architecture of the 20th and 21st centuries

Martin Horáček
Vydavateľstvo
VUTIUM, 2013