Nové milénium 2000-2018 od pádu dvojičiek po smrť Zahy Hadid – (vek dospievania kontroverzií a turbulencií v architektúre nielen na benátskom bienále)

Imrich Vaško
Cyril Říha
Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2021

Nové milénium je autorskou štúdiou pohybu architektonického myslenia po skončení postmodernizmu a 20. storočia a nástupe nových architektonických paradigiem v novom miléniu. Pokiaľ je 20. storočie charakterizované ako storočie moderny a zavŕšenie hierarchie štýlov, začiatok nového tisícročia, globalizácia a hlavne útok na Dvojčatá (2001) rozvrátil istotu nedávneho konca bipolárneho sveta z minulého storočia a naštartoval nové paralelne sa vetviace hrozby a konflikty, ktoré dnes radikálne menia nielen našu existenciu, ale aj architektúru. Publikácia je pátraním po stratených ilúziách nových architektonických impulzov cez prizmu kultových benátskych architektonických výstav.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Zaha Hadid