Václav Cigler

Vydavateľstvo
Arbor vitae, 2014

Václa Cigler, umelec a dizajnér, ktorému svetové uznanie priniesli hlavne plastiky z optického skla. Svoje vizionárske technologické uvažovanie uplatnil tiež v oblasti dizajnu užitkového skla, svetelných systémov, šperkov a nafukovacích štruktúr. Dôraz je kladený na kresbu jako kľúč k pochopeniu rôznorodého Ciglerovho diela.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Václav Cígler