Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo

Kamila Huptychová
Klára Peloušková
Sylva Petrová
Adam Tureček
Vít Zelinka
Vydavateľstvo
Nadační fond 8smička, 2020

Katalóg k rovnomennej výstave spracováva fenomén českého skla, čomu napovedá transparentná obálka s optickými vlastnosťami. Katalóg vychádza z predpokladu, že umenie, ako voľné, tak užité, nie je obyčajným zrkadlom autorovej duše, ale je formované aj radom kultúrnych a spoločenských vplyvov a okolností. Zamýšľaným cieľom nie je prezentovať ucelený vývoj sklárskej tvorby, ani ukázať nepreberné množstvo techník spracovania skla alebo obdivovať krásu a jedinečné vlastnosti tohto materiálu. V katalógu sa čitateľ stretne so sklom voľným, úžitkovým, historickým aj súčasným, z rúk etablovaných aj začínajúcich umelcov, pričom sa hlavným kritériom výberu stáva schopnosť daných exponátov tlmočiť a ilustrovať všeobecnejšie témy spojené s dejinami a vývojom sklárskej tvorby. Významným rozšírením knihy je obrazová esej teoretika designu a architektúry Adama Štěcha, ktorý vybral 20 sklenených realizácií vo svetovej architektúre a tieto doplnil o krátky komentár.