bez fotografie

Iva Knobloch

Autor

Iva Knobloch je kurátorka zbierky úžitkovej grafiky Umeleckopriemyselného múzea v Prahe, externá pedagogička Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe, zaoberá sa históriou dizajnu 20. storočia s presahmi do súčasnosti.

Skip to content