Slovenský divadelný plagát po roku 1989 – šiesty zmysel divadla – Sixth ssnse of theatre

Vladislava Fekete
Dagmar Poláčková
Vydavateľstvo
Divadelný ústav, 2009

Výstavný projekt Šiesty zmysel divadla.