Hommage: Jan Rajlich 100×100 – SBB /Sdružení Bienále Brno / Brno Biennale Association

Jan Rajlich ml.
Zdzislaw Schubert
Sergej Serov
Peter Simlinger
Václav Svoboda
Vydavateľstvo
Sdružení Bienále Brno, 2020

Česky čiastočne so súbežným anglickým, poľským, ruským a nemeckým textom, čiastočne slovenský text; anglické resumé.. K 100. výročiu narodenia Jána Rajlicha st. (1920-2016), iniciátora a dlhoročného predsedu organizačného výboru Medzinárodného bienále grafického dizajnu Brno, zorganizovalo Združenie Bienále Brno medzinárodnú plagátovú akciu Hommage: Jan Rajlich 100.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Jan, Rajlich st.