Po stopách architekta L.E. Hudeca

Klára Kubičková
Eva Furdíková
Maroš Semančík
Vydavateľstvo
C.A.L.E.H. n.o., 2013
Viac o dizajnéroch v publikácii
Ladislav Hudec
Juraj Hudec