Paneláci

Rostislav Švácha
Martina Koukalová
Eva Novotná
Vydavateľstvo
Uměleckoprůmyslové museum, 2017

Publikácia sa zaoberá výstavbou sídlisk na území Českej republiky z obdobia povojnovej dvojročky (1947-1948) až po panelové celky z konca osemdesiatych rokov ovplyvnené postmodernou. Os publikácie tvorí osem chronologických kapitol, ktoré sa venujú vývoju industrializácie hromadnej bytovej výstavby, premenám politických a ekonomických podmienok aj meniace sa úlohy architektov a urbanistov. Základnú umeleckohistorickú linku Rostislava Šváchy a jeho kolegov obohacujú a prehlbujú pohľady rôznych humanitných odborov, od historiografie architektúry a urbanizmu cez antropológiu, pamiatkovú starostlivosť až k historickej demografii.