Oxymorón & pleonasmus II – rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury

Monika Mitášová
Jana Tichá
Vydavateľstvo
Zlatý řez, 2012

Dvanásť pôvodných rozhovorov Moniky Mitášovej s teoretikmi a historikmi architektúry, ktorí pôsobia na amerických univerzitách a zásadným spôsobom formujú súčasnú teoretickú diskusiu o architektúre: Kenneth Frampton, Michael K. Hays, Mark Wigley, Mary McLeod, Beatriz Colomina, Stan Allen, Joan Ockman, Robert Somol, Sarah Whiting, Michael Speaks, Jeffrey Kipnis, Sylvia Lavin.