Naprej! – česká sportovní architektura 1567-2012

Rostislav Švácha
Martin Horáček
Vydavateľstvo
Prostor, 2012

Historik architektúry Rostislav Švácha dal spolu s ďalšími kolegami dokopy jedinečné dielo svojho druhu, mapujúce českú architektúru, ktorá od 16. do 21. storočia slúžila športovým a pohybovým aktivitám. Kniha sa na šport pozerá ako na dôležitú ľudskú aktivitu, ktorej obsah sa v priebehu dejín menil. S vývojom športu sa rovnako menila aj architektúra, jeho aktivitám dávala tvár podľa vlastných štýlových a technických premien.