Minulosť a perspektívy peších zón na Slovensku – zborník referátov z vedeckej konferencie Martin 4.6.2003

Peter Mikloš
Vydavateľstvo
Spolok architektov Slovenska, 2003