Michal Milan Harminc – významný stredoerópsky architekt – zborník referátov z vedeckej konferencie

Peter Mikloš
Alena Kubová-Gauché
Štefan Šlachta
Anna Zajková
Vydavateľstvo
In Form Slovakia, 2009

Dňa 11. júna 2009, Mesto Martin, Slovenské národné múzeum v Martine a Spolok architektov Slovenska zorganizovali medzinárodnú konferencia k 140. výročiu narodenia architekta M. M. Harminca. Cieľom konferencie bolo pripomenúť si výročie architekta M. M. Harminca, ktorý sa zapísal do dejín slovenskej kultúry množstvom významných stavieb nezmazateľným spôsobom.

Viac o dizajnéroch v publikácii