Materiology – the creatives quide to materials and technologies

Daniel Kula
Élodie Ternaux
Vydavateľstvo
Birkhäuser, 2014

Materiology je kniha určená pre tvoriacich odborníkov, architektov, dizajnérov, štylistov, umelcov a podobne, ktorí sa spoliehajú na materiály a technológie. Jej cieľová skupina začína pri študentoch a má čo povedať aj skúseným špecialistom. Je spracovaná prístupným spôsobom. Publikácia sprostredkúva bohatú škálu informácií o materiáloch a technológiách ľahko pochopiteľným jazykom. Táto kniha obsiahla všetko, čo ste vždy chceli o materiáloch vedieť, ale nečakali ste, že to nájdete v jednom zväzku.