The Materials Book

Ilka Ruby
Andreas Ruby
Vydavateľstvo
Ruby Press, 2021

Publikácia ponúka eseje, prípadové štúdie a katalóg stavebných materiálov od viac ako 60 architektov, inžinierov a vedcov z celého sveta o ekologicky ohľaduplnom a sociálne zodpovednom využívaní materiálov a zdrojov. Myšlienky siahajú od stáročných tradícií po novo vyvinuté biomateriály, od remeselných metód s nízkou technológiou až po pokročilé digitálne technológie, od postupných posunov k masívnym zmenám zhora nadol. Príručka pre tých, ktorí chcú stavať lepším spôsobom – nie v nejakej vzdialenej budúcnosti, ale práve teraz.