Konček, Skoček, Titl

Martin Kusý
Katarína Andrášiová
Vydavateľstvo
Spolok architektov Slovenska, 2016

Publikácia približuje dielo trojice architektov a pedagógov, ktorí sa významným spôsobom podieľali na formovaní slovenskej architektúry. Ferdinand Konček je slovenský architekt, ktorý patrí medzi významných architektov 20. storočia. Jeho tvorbu charakterizujú elegantné a veľkorysé stavby. Iľja Skoček patrí k najvýznamnejším predstaviteľom architektúry povojnového modernizmu na Slovensku. Je autorom a spoluautorom známych stavieb ako hotel Sorea (Bratislava), Dom odborov (Bratislava), hotel Máj (Liptovský Ján), hotel Baník (Štrbské Pleso), budova Petrimexu (Bratislava), spolupracoval aj na sídliskách podhradie, Štrkovec či Dúbravka. Ľubomír Titl bol slovenský architekt, ktorý patril k významným slovenským architektom 20. storočia. Pre jeho tvorbu je príznačná jednoduchosť a elegancia. Jeho tvorbu môžeme zaradiť do obdobia neskorej moderny

Viac o dizajnéroch v publikácii
Ferdinad Konček
Iľja Skoček
Ľubomír Titl