„I am a Women Architect“ – (in)visible Women Architects in Slovakia

Veronika Trnovská
Štefan Šlachta
Vydavateľstvo
Spolok architektov Slovenska, [2014]

Výstavu organizuje neziskové profesijné občianske združenie WOMEN ARCHITECTS, ktoré má ambíciu stať sa stredoeurópskou platformou na podporou a prezentáciu architektiek. Cieľom združenia je prezentácia a podpora žien v architektonickej profesii, výmena skúseností medzi slovenskými a zahraničnými architektkami, či mapovanie pomeru žien a mužov pri vzdelávaní a výkone architektonickej profesie. Združenie založili Andrea Klimko, Dana Blaškovičová, Dana Moderdovská v roku 2013 na Slovensku na príklade podobných organizácií v zahraničí a cieľom dlhodobo pôsobiť na domácej i medzinárodnej scéne.. Jedinečná výstava súčasných slovenských architektiek; od 14. 8. do 3. 9. 2014 v galérií Spolku architektov Slovenska (Ballasov palác, Panská 15, Bratislava).

Viac o dizajnéroch v publikácii
Viera Mecková
Dana Čupková
Zuzana Dolobáčová
Gabriela Fukatschová
Michaela Hantabalová
Andrea Klimková
Ľubica Koreňová
Andrea Ambrovičová
Katarína Viskupičová
Tatiana Buijs-Vítková
Edita Vráblová