How to Speak Machine – laws of design for a digital age

John Madea
Vydavateľstvo
Penguin, 2019

John Maeda je jedným z popredných svetových mysliteľov v oblasti technológií a dizajnu. Ponúka súbor jednoduchých pravidiel, ktorými sa riadia nielen počítače súčasnosti, ale aj nepredstaviteľné stroje budúcnosti. Stroje sú už výkonnejšie, ako dokážeme pochopiť. Čerpá zo svojich rozsiahlych skúseností od inžinierstva cez počítačovú vedu až po dizajn a ukazuje, ako môžu podniky a jednotlivci identifikovať príležitosti, ktoré ponúka technológiía na výrobu svetových a inkluzívnych produktov bez toho, aby sa vyhli nástrahám média.