Hello, Robot. – design between human and machine

Mateo Kries
Vydavateľstvo
Vitra Design Museum, 2017

Robotika sa čoraz viac stáva súčasťou nášho každodenného života, na čo poukazuje aj výstava Hello,robot. Dizajn v jeho tradičnej funkcii mediátora je nevyhnutný, ak sa roboti stanú viditeľnou realitou a nielen zostávajú skryté v pračkách, autách a pokladničkách. Katalóg poukazuje na to, kde sa s týmito inteligentnými strojmi stretávame a v budúcnosti budeme stretávať. V sérii hĺbkových esejí a rozhovorov skúmali odborníci, ako napríklad autor sci-fi Bruce Sterling alebo dizajnér duo Dunne & Raby, otázku, ako sa zaoberáme prostredím, ktoré sa rýchlo stáva digitálnejším, inteligentnejším a autonómnym. Zdôrazňujú náš často ambivalentný vzťah k novým technológiám a diskutujú o príležitostiach a výzvach, ktoré sa v tejto súvislosti prejavujú ako jednotlivci a ako spoločnosť.