Heideggerova chata

Adam Sharr
Vydavateľstvo
Archa, 2013

Ťažiskom knihy je chata ako ohnisko Heideggerovho života a diela, respektíve otázka, či a nakoľko skutočne takú váhu mala. Chata v Todtnaubergu je na jednej strane hlavným hrdinom knihy, na druhej strane je referentom, ku ktorému sa vzťahujú ďalšie témy od všeobecných otázok týkajúcich sa architektúry cez rozbory Heideggerovho vzťahu k bývaniu v jeho dvoch konkrétnych podobách (vidiecke a mestské) až po vzťah tejto slávnej horskej komornej stavby k zásadným Heideggerovým textom o stavaní a bývaní. Sharrov text usiluje v podrobných popisoch o čo najväčšiu autenticitu vnímania tejto kultúrno-historicky výnimočnej stavby. Preto tu dôležitú úlohu zohrávajú aj rezy a pôdorysy, ktoré pomáhajú čitateľovi sa orientovať v Sharrovom popise chaty.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Martin Heidegger