Bydlet spolu – kolektivní domy v českých zemích a Evropě ve 20. století

Hubert Guzik
Vydavateľstvo
Arbor vitae, [2017]

Kolektívna odborná monografia po prvýkrát prináša komplexný pohľad na fenomén kolektívnych domov, domov hotelového typu a príbuzných architektonických útvarov, aké sa vyvinuli a boli realizované v českých krajinách v priebehu 20. storočia.