Balassov palác – 250 rokov – príspevky z odborného seminára

Vydavateľstvo
Spolok architektov Slovenska, 2012

Súčasťou podujatia bola výstava dizajnových stoličiek od architekta Andreja Gürtlera, ktorú SAS pripravil v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu a jeho riaditeľkou Katarínou Hubovou.. Príspevky z odborného seminára konaného v Bratislave 1. októbra 2012 pri príležitosti 250. výročia Balassovho paláca a Svetového dňa architektúry