Atmosféry – architektura v okolním prostoru – věci, které mne obklopují

Peter Zumthor
Vydavateľstvo
Archa, 2013

Kniha zachytáva prednášku, ktorú preslávený švajčiarsky architekt predniesol v júni 2003 na literárno- hudobnom festivale „Cesty krajinou“. V deviatich kapitolách sa autor zamýšľa nad tým, čo vytvára pre človeka príjemnú atmosféru, priestor, v ktorom sa človek dobre cíti, a v akom zmysle a miere k nej prispieva práve architektúra. Na atmosféru, ktorá človeka obklopuje, pôsobí mnoho čiastkových impulzov, z ktorých niektoré sú rýdzo individuálne a niektoré možno do istej miery zovšeobecniť. Kladie si otázky, ako vymyslieť domy, v ktorých aj v ich blízkosti by bolo človeku dobre- k tomu zohľadňuje najrôznejšie detaily, ktoré ho môžu inšpirovať- sú to obrazy, hudba, dojmy z čítania, pohľad na krajinu, osvetlenie, náhodné kompozície, vzájomné pôsobenie rôznych materiálov, proporcie, … ako s tým všetkým zaobchádzať, ako to previesť do jazyka architektúry? V čom väzí ona mágia, ktorá urobí postavený dom krásnym a príjemným k bývaniu?