Architekt Vladimír Dedeček

Alexandra Kusá
Martin Kusý
Pavol Paňák
Vydavateľstvo
SAS, 2015

Ing. Arch. Vladimír Dedeček je slovenský architekt aktívny v Bratislave. Venoval sa funkcionalizmu a sledoval problémy vo vývoji neskorého moderného trendu.. Prezídium Spolku architektov Slovenska udelilo v roku 2015 Cenu Emila Belluša Vladimírovi Dedečkovi za celoživotné dielo.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Vladimír Dedeček