Architekt Eugen Kramár – zborník príspevkov z konferencie k 100. výročiu narodenia

Štefan Šlachta
Vydavateľstvo
Spolok architektov Slovenska, 2014

Zborník je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii k 100 výročiu narodenia prof. Eugena Kramára dňa 24.apríla 2014 v Sieni Dušana Jurkoviča na pôde Spolku architektov Slovenska.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Eugen Kramár