Výzva Fondu SK-NIC pre malé projekty 2023

Výzva
1. mája 2023 – 15. júna 2023

Vo Fonde SK-NIC, na oslavu svojho 30. výročia, spustili výzvu pre podporu malých projektov, ktoré efektívne využívajú informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu a ďalším účelom. Pre záujemcov je pripravená suma až 200 000 eur na podporu inovatívnych nápadov. Jeden projekt môže získať prostriedky v rozmedzí od 2 500 do 10 000 EUR.

S akými projektami sa zapojiť do výzvy?

  • hľadajú sa projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávanie)
  • projekty v oblasti informačnej / kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zamerané na „bezpečný život pri existencii informačno-komunikačných technológií“
  • aplikácie zamerané na podporu životného prostredia

Výzva je určená pre jednotlivcov, podnikateľov, mimovládne organizácie, samosprávy, štátnu správu, či akademický sektor. Do výzvy sa nemôžu zapojiť žiadatelia, ktorí boli úspešní vo Výzve pre Malé projekty v roku 2022.

Viac informácií o výzve nájdete na www.virtualno.sk.

online