Múzeum počítačov pri výpočtovom stredisku CSČ SAV

V rámci organizovania výstavy 8-bit v Slovenskom múzeu dizajnu sme navštívili Múzeum počítačov pri výpočtovom stredisku CSČ SAV. Jeho súčasný správca, Doc. Ing. Martin Šperka, PhD., nám pre účely výstavy zapožičal niekoľko dôležitých kusov výpočtovej techniky, vďaka ktorej by výstava 8bit nebola kompletná. Pri tejto príležitosti pre nás pán Šperka napísal článok objasňujúci okolnosti vzniku múzea a aktuálny stav jeho zbierok.

Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku (VS) Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied (SAV) sa nachádza v areáli SAV za budovou VS. Múzeum vzniklo v roku 2001 z iniciatívy Ing. Štefana Kohúta, vedúceho výpočtových stredísk Ústavu technickej kybernetiky (ÚTK) SAV, neskôr Ústavu lekárskej bioniky a tiež riaditeľa VS SAV. Keď sa likvidoval prvý slovenský počítač (analógový) vyvinutý v SAV, aby uvoľnil miesto ďalšej technike, daroval ho Technickému múzeu v Košiciach. Prototyp prvého slovenského číslicového počítača RPP16, ktorý bol súčasne prvým riadiacim počítačom tretej generácie v Československu, daroval Slovenskému národnému múzeu. Oba sú v súčasnosti zapožičané a vystavené v múzeu, ktoré sa zameriava hlavne na stroje vyvinuté a vyrábané na Slovensku s dôrazom na SAV.

Ale na príprave výroby, nasadzovaní a servise sa podieľali aj iné organizácie, hlavne Výskumný ústav výpočtovej techniky (VÚVT) v Žiline. Tam vyvinuli niekoľko modelov minipočítačov tretej generácie – SMEP (kompatibilných s počítačmi PDP 11 a Vax 11, ktoré boli v tej dobe najrozšírenejšími minipočítačmi na svete). Číslicové počítače sa vyrábali v závodoch Tesla Námestovo, Tesla Nižná na Orave a ZVT Banská Bystrica. Keď nastala éra mikroprocesorov tak v závode Tesla Piešťany a VÚVT vyvinuli a začali vyrábať mikropočítače založené na českosloveskom 8 bitovom mikroprocesore MHB 8080. Tento sa vyrábal neskôr v Tesle Bratislava, ktorá mala v portfóliu aj 16 bitový osobný počítač spolu s ZVT B. Bystrica, vyvinutý vo VÚVT. ÚTK vyvinul a spolu s BEZ Bratislava vyrobil 8 kusov paralelného asociatívneho počítača PPS SIMD, špecializovaného na spracovanie obrazov z radarov. Jeden z nich bol údajne aj na raketovej protileteckej základni na Devínskej kobyle, ktorá sa po vybudovaní výhliadkovej veže stala populárnym turistickým cieľom. 

Všetky tieto počítače sú v vystavené v múzeu. Okrem toho sú tu aj mikropočítače vyvinuté a vyrábané v dnešnej Českej republike, ako aj zahraničné 8 a 16 bitové mikro a mini počítače, časti alebo celé stolové osobné počítače, prenosné počítače (laptop), pracovné stanice, sálové počítače alebo servery, či dokonca časti superpočítačov z krajín bývalého RVHP (obdoba EÚ krajín socialistického tábora) – NDR, ZSSR, MĽR a PĽR a rôznych svetových výrobcov ako napríklad Digital Equipment Corporation, Compaq, Hewlett Packard, IBM, Sun Microsystems. V zbierka múzea je množstvo rôznych kalkulačiek, elektronických zápisníkov, počítačov do dlane (PDA, handheld, palmtop), niekoľko starých mobilných telefónov a tiež rozobratý smartfón, ktorý dokumentuje aké je to zložité zariadenie. Súčasné špičkové smartfóny obsahujú aj viac ako 10 mikropočítačov, z ktorých každý je výkonnejší ako drahé a v tej dobe vysokovýkonné počítače spred 30 až 50 rokov.

V oddelení médií sa nachádzajú dierne štítky, dierovače a čítačky diernej pásky, rôzne magnetické pásky a kazety vrátane robota modernej knižnice magnetopáskových kaziet, magnetické a optické diskové jednotky. Rozobraté diskové jednotky názorne dokumentujú, aký bol ich vývoj v priebehu pol storočia. V tejto časti sa nachádzajú aj rôzne zariadenia pre prenos dát, napríklad aj laserový modem.

Múzeum má množstvo magnetických kaziet s počítačovými hrami pre 8 a 16 bitové domáce mikropočítace, pákové ovládače (joystick), herné konzoly, ovládače (controller) vrátane médií s hrami. Prakticky všetky sú funkčné a v prípade, ak má niekto (najlepšie skupinka do 5 osôb) záujem, je možné s nimi po dohovore s vedúcim múzea experimentovať.

Najnovšou expozíciou je výstava mikroelektroniky a integrovaných obvodov. Návštevníci sa oboznámia so základnými súčiastkami a systémami, bez ktorých by neexistovali nielen počítače, ale ani komunikačné zariadenia, bankomaty, lekárske prístroje, herné konzoly ba ani inteligentné hračky, ktoré používajú digitálnu a analógovú elektroniku vrátane senzorov. Je tu aj kresba masiek prvého integrovaného (experimentálneho) obvodu MOS na Slovensku (rok 1973), kresby masiek alebo fotografie čipov, sklené masky, kremíkové platne a integrované obvody vrátane mikroprocesorov a podporných obvodov vyvinutých (originálne návrhy alebo reverzné inžinierstvo) a vyrábaných v Československu. Výstava obsahuje aj mikroprocesory a pamäte firmy Intel (aj prvý 8 bitový mikroprocesor na svete, Intel 8008 z roku 1972), ako aj mikroprocesory iných firiem (AMD, IBM, Sun atď.).

V tejto expozícii sú aj niektoré technologické zariadenia, napríklad expozičné zariadenie, odstredivka pre nanášanie fotorezistu, bondovačka, ktorá slúžila na prepájanie kontaktov čipu s vývodmi na púzdre integrovaného obvodu tenkým zlatým drôtom, v tej dobe najdokonalejší tester v Československu a podobne.

Súčasťou múzea je tiež knižnica dobovej počítačovej literatúry (učebnice, časopisy, odborné knihy, príručky a tiež množstvo magnetických alebo optických nosičov dát so systémovým alebo aplikačným softvérom). Múzeum má aj prednáškovú miestnosť pre cca. 30 osôb. Internetová stránka múzea je na adrese http://www.vystava.sav.sk, kde sú okrem informácií o kontaktoch, otváracích hodinách, aktualitách a expozíciách aj časti venované spomienkam pamätníkov počítačov a mikroelektroniky na Slovensku. Do nich môžu prispievať ľudia, ktorí vyvíjali, vyrábali, programovali, inštalovali, predávali, opravovali, učili počítače alebo používali rôzne netriviálne aplikácie vo forme spomienok na svoju prácu, prehľadu vtedajšieho stavu a porovnania s vývojom v zahraničí (v tej dobe) a súčasnosťou, a to aj vrátane vývoja počítačových hier. 

Doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
vedúci múzea
martin.sperka@savba.sk