V obraze / Zuzana Duchová: Ako si postaviť nový Bauhaus?

Prednáška
12. júla 2022

18:00

V pohnutom medzivojnovom období pôsobiaca škola Bauhaus a sním súvisiace hnutie sa stalo nositeľom radikálne nových myšlienok modernizmu, inovatívnych postupov a súladu obsahu a formy v umení a dizajne. V dnešnej dobe plnej ekologických a energetických výziev vyvstal dopyt po podobne ambicióznej iniciatíve, prepájajúcej kultúrnu, kreatívnu a úžitkovú dimenziu.

Zuzana Duchová podá report z prvého festivalu Nového európskeho Bauhausu v Bruseli, ktorý sa konal v júni a veríme, že sa navzájom budeme inšpirovať a posúvať ďalej v diskusii o tom, ako môže byť naše prostredie (umenie, architektúra, dizajn) viac udržateľné, inkluzívne a krásne a ako si tieto tri pojmy vysvetľuje nová medziodborová iniciatíva EÚ. Predstavíme si aj sieťovací projekt Year of Climate Care, za ktorého iniciáciou stojí Goetheho Inštitút v Bratislave a Francúzsky inštitút na Slovensku spolu s kurátorkou Máriou Beňačkovou Riškovou, ktorá bola pri vzniku iniciatívy NEB ako členka poradného okrúhleho stola Ursuly von der Leyen.

Moderuje: Jana Babušiaková

DOT. Contemporary

Bottova 1, 811 09 Staré Mesto

Otváracie hodiny

Pondelok - sobota 12:00 - 19:00, nedeľa 12:00 - 18:00