Účelný dizajn interiérov knižníc – príklady z praxe

Prednáška
6. októbra 2021

Príklady kvalitného dizajnu verejných knižníc predstaví odborný online seminár. O praktické skúsenosti a inšpiráciu sa podelia prednášajúci zo zahraničných aj slovenských knižníc.

Registrácia: https://forms.gle/1EaZvb43RbEcbkjLA

Účasť na seminári je bezplatná, potrebná je registrácia prostredníctvom online formulára. Následne bude účastníkom zaslaný link s pripojením na podujatie prostredníctvom aplikácie Zoom. Zahraničné príspevky budú tlmočené do slovenčiny.

Proces dizajnového myslenia a posun od vnímania používateľa ako spolutvorcu priblíži príspevok Hannelore Vogt z Mestskej knižnice v Kolíne nad Rýnom. Oceňované a „zelené“ pobočky Mestskej verejnej knižnice v Lubline predstavia knihovník Piotr Tokarczuk a architekt Grzegorz Kloda. Ako prispôsobiť historické budovy požiadavkám súčasných návštevníkov ukážu príklady Knižnice J. Fándlyho v Trnave, Mestskej knižnice v Prahe či Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene. A ako sa s výzvou zastaralej sídliskovej pobočky v stiesnených priestoroch popasovali v Prešove, predstaví Iveta Hurná z Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava.

Viac informácií nájdete na stránke Mestskej knižnice v Bratislave.

Mestská knižnica v Bratislave

Klariská 329/16, 814 79 Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok 12:00-19:00 Utorok 8:00-15:00 Streda 12:00-19:00 Štvrtok 12:00-19:00 Piatok 8:00-15:00