Sympózium : CRITICAL DES?!GN / DESIGNERS TROUBLEMAKERS

Diskusia
7. septembra 2022

Sympózium CRITICAL DES?!GN / Designers troublemakers je súčasťou rovnomennej výstavy konajúcej sa 1.-16.9. v Galérii Medium v Bratislave.

Prináša aktuálny pohľad do kritického dizajnu a vhľad do projektov medzinárodných hostí. Predstaví verejnosti súčasné snahy dizajnu reflektovať a ovplyvniť spoločnosť a metódy, ktoré využívajú kritickí dizajnéri. Výstupom bude webstránka www.critical-design.com, ktorej súčasťou bude interaktívna vizualizácia mapujúca metodologické prístupy, kolaboratívne vznikajúca počas sympózia. Program je orientovaný na profesionálnych dizajnérov, no pozýva aj širšie publikum zaujímajúce sa o súčasné tendencie v dizajne.

Sympózium sa uskutoční 7. septembra o 13:00 a prinesie náhľad do kritických projektov pozvaných hostí zo Slovenska a zahraničia. Predstaví verejnosti súčasné snahy dizajnu reflektovať a ovplyvniť spoločnosť a umožní prediskutovať metodologické prístupy, ktoré hostia pri svojej kritickej praxi využívajú. Bude pozostávať z prezentácií domácich a zahraničných praktizujúcich dizajnérov a teoretikov, ktorí predstavia rozmanité metódy súčasnej kritickej praxe a kritický pohľad na súčasnú rolu dizajnu v našej spoločnosti. Výstupom bude webstránka www.critical-design.com, ktorej súčasťou bude interaktívna vizualizácia mapujúca metodologické prístupy, kolaboratívne vznikajúca počas sympózia. Prostredníctvom nej bude môcť publikum interaktívne participovať na zaznamenávaní obsahu sympózia a vracať sa k nej v budúcnosti. Sympózium je orientované primárne na profesionálnych dizajnérov, no je otvorené účasti aj širšiemu publiku, ktoré sa zaujíma o súčasné tendencie v dizajne – disciplíne, ktorá tak výrazne formuje náš súčasný (a tým aj budúci) svet.

Program nájdete v udalosti na Facebooku.

A4 – Priestor súčasnej kultúry

Karpatská 2, 811 05 Bratislava

Otváracie hodiny

Skip to content