Štatistický zber dát v oblasti dizajnu a multimédií za rok 2022

Výzva
19. apríla 2023 – 12. mája 2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky rozposlal v rámci piateho štatistického zisťovania výkazy KULT 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach a KULT 20-01 o multimediálnom priemysle. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vykonáva zber dát prostredníctvom vlastného elektronického systému, z ktorého sú oznamy o štatistickom zisťovaní posielané priamo na vašu e-mailovú adresu. Slovenské centrum dizajnu je spracovateľom týchto výkazov. Predtým než začnete dotazníky vypĺňať, pozrite si odpovede na často kladené otázky, ktoré vám uľahčia prácu. Vysvetlivky ku konkrétnym modulovým častiam nájdete na konci výkazov.

Výkazy je potrebné vyplniť v termíne do 12. mája 2023. Všetky potrebné informácie k zebru dát nájdete www.scd.sk/statisticky-zber-dat

online